H.H. the 14th Dalai Lama/Đạo Sinh chuyển ngữ: Thực hành Pháp là một cuộc chiến nội tại không ngừng nghỉ

“Thực hành Pháp là một cuộc chiến nội tại không ngừng nghỉ; trong đó tiến trình rèn luyện phản xạ có điều kiện tiêu cực trước đó được thay bằng tiến trình tích cực mới.” ~ H.H. the 14th Dalai Lama/Đạo Sinh chuyển ngữ ———— The practice of Dharma is a constant battle within, replacing…