Thích Viên Minh: Tu học Đạo Phật là để thấy ra sự thật

…Tu học Đạo Phật là để thấy ra sự thật, còn giải thoát chỉ là hệ quả đến sau. Tuy nhiên ngày nay hầu hết chúng ta tu học là để được an lạc, để thoát khỏi khổ đau chứ không phải để thấy ra sự thật. Nếu đặt mục tiêu tu học là an lạc và giải thoát thì chẳng bao giờ thấy ra sự thật, và vì vậy cũng không thể nào an lạc được… ~ Sư Viên Minh* chia sẻ với các Phật Tử tại Melbourne – Australia vào ngày 12-11-2016.

______________________

Hòa thượng Viên Minh sinh năm 1944, tại QuảngTrị. Xuất gia và thọ giới Sa di năm 1964; thọ giới Cụ túc năm 1965 tại trụ sở Giáo Hội Tăng Già Nguyên Thủy Việt Nam – Kỳ Viên Tự, Quận 3 Sài Gòn.

Thầy bổn sư và thế độ là Đức Tăng Thống trưởng lão HT. Giới Nghiêm.

 • Từ năm 1965 đến năm 1971 học Đại Học Vạn Hạnh, đồng thời nghiên cứu các Tông phái Phật giáo, tư tưởng các Tôn giáo và triết học Đông Tây.
 • Năm 1972 làm giám học và giảng dạy Trường trung cấp Phật học Phật Bảo, Quận Tân Bình.
 • Năm 1973 sáng lập chùa Huyền Không ở Lăng Cô, Thừa Thiên Huế để hành thiền Vipassanā.
 • Năm 1976, làm Tổng thư ký Giáo hội Tăng Già Nguyên Thuỷ Việt Nam và bắt đầu viết sách.
 • Năm 1986 trụ trì Kỳ Viên tự trụ sở trung ương giáo hội Tăng già Nguyên Thủy Việt Nam.
 • Năm 1988 trụ trì chùa Tổ Bửu Long xây dựng cơ sở và đào tạo Tăng Ni tại chùa Tổ- Năm 1995, Hoà thượng đã giảng ” Thực tại hiện tiền”
 • Năm 1998 sáng lập rừng thiền Viên Không núi Dinh Bà Rịa Vũng Tàu để Tăng Ni Phật tử có chỗ hành thiền
 • Năm 2007 xây dựng bảo tháp Gotama tại ngôi chùa Tổ và mở trang website Trungtonghotong để truyền bá Thiền Vipassana và thực hiện các công tác từ thiện xã hội- Năm 2007, Hoà thượng bắt đầu giảng nhiều khoá thiền ở Tổ Đình Bửu Long, Sài-gòn, các Công ty, nhiều hội Phật học, các tôn giáo bạn… Các năm sau đó, Hoà thượng giảng nhiều buổi thiền ở Huế, Đà Nẵng, Hà Nội…
 • Năm 2009 chính thức mở lớp giảng dạy và hướng dẫn các khóa thiền Vipassana trong và ngoài nước- Từ năm 2002 đến nay hòa thượng đảm trách và điều hành Trung Tâm Nghiên Cứu Ứng Dụng Thiền Phật Học Nam Truyền, thuộc Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam.
 • Từ 2009-đến nay (2015): Hoà thượng giảng ở Úc, Malaysia, Hoa Kỳ, Châu Âu…

Những tác phẩm và dịch phẩm của Hòa thượng Viên Minh

 • Vi tiếu- Tĩnh lặng (thơ)- Thư thầy trò (Tập 1,2,3,4)- Bát Nhã Tâm Kinh- Thiền Phật Giáo – Nguyên Thủy Và Phát Triển
 • Chân Không Diệu Hữu- Sống Trong Thực Tại- Thiền Phật Giáo – Nguyên Thủy Và Phát Triển- Tư Tưởng Lão Tử Qua Quan Điểm Phật Học- Con Đường Hạnh Phúc- Thực Tại Hiện Tiền- Tuyển tập thư Thầy.

Leave a Reply