Khổng Trọng Hinh: Nguồn Gốc Nghi Thức Bông Hồng Cài Áo

Ảnh minh họa (internet) Câu chuyện “Bông Hồng Cài Áo” của chúng ta khởi đầu từ những nghi vấn nhưng cuối cùng đã có một kết luận thật đẹp. Bài đúc kết sau đây có thể và rất nên được phổ biến ra ngoài gia đình Vạn Hạnh để đánh tan mọi ngộ nhận. Bản quyền bài này thuộc về bá tánh. Nguồn gốc thật sự của nghi thức “Bông Hồng Cài Áo”…

Thích Đức Thắng: Tứ Nhiếp Pháp (catvāri saṃgraha-vastūni)

Hòa Thượng Thích Đức Thắng (trái) và Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan (Ảnh: Sen Trắng) Đây là bốn phương pháp thu phục, đưa chúng sanh hữu tình từ vô minh phiền não trở về giác ngộ giải thoát, từ khổ đau trở về an vui, từ sinh tử trở về Niết-bản, từ tà kiến sai lầm trở về chánh pháp chánh kiến mà đức Đạo sư dành dạy cho các hàng đệ tử của Ngài, nhất là…

Thích Như Điển: Tại sao người Việt Nam bỏ nước ra đi? (どうしてベトナム人が外国に出ていくのか)

LTS: Sau đây là bài thuyết trình của Hòa Thượng Thích Như Điển tại Đại Học Teikyo Heisei tại Tokyo Nhật Bản vào tháng 4 năm 2017 được dịch từ tiếng Nhật sang tiếng Việt. Bài nầy cũng được dịch sang tiếng Anh và tiếng Đức (Độc giả có thể tìm đọc trên các trang…