Nguyện cùng an cư trong pháp giới tình thương

Trong sự hoảng loạn thân và nhân tâm thời dịch bịnh, nhưng lại là thời khắc “nhập thất” vô cùng lý tưởng, để nhậm vận nghĩ suy thì đúng là cơ hội cho anh chị em chúng ta có dịp an dưỡng, tĩnh tu. Nói một cách tích cực và phù hợp với tinh thần con nhà Phật: “If You Can’t Go Outside, Go Inside”, Hãy quán chiếu nhìn lại, nhìn và truy tìm từ trong tự ngã, đâu là sự an lạc hằng hữu.

Dầu vậy trên thực tế mọi sự cách ly của thế giới bào ảnh bên ngoài, cũng là một cản trở cho chúng ta thuở đắc chứng sơ cơ, kém cỏi. Do vậy việc thiết lập một đạo tràng viễn thông cũng là một phương tiện đáp ứng sự tu tập cho lam viên trên toàn quốc. Hôm nay BHD Hoa Kỳ trân trọng kính thỉnh mời toàn thể anh chị em góp mặt cùng nhau trong buổi lễ Cầu Nguyện kết nối qua đường dân viễn liên, để còn được nghe âm thanh quen thuộc ngày nào, và để một phần giữ ấm và xóa tan khoảng cách của thế giới bên ngoài đang hiện hữu giữa chúng ta. Trên hết cũng là để cùng nhau góp lời nguyện cho một quê hương-nhân loại tịnh độ nói chung, mỗi cá nhân chúng ta nói riêng an cư trong pháp giới tình thương.

Buổi Cầu Nguyện viễn liên sẽ chính thức bắt đầu lúc 4:00PM (Mở lúc 3:40PM), Chủ Nhật tuần này (ngày 5 tháng 4 năm 2020). Quý lam hữu gọi vào số 1-857-232-0159, code: 616474 để cùng tham gia. Mong được thấm đượm âm thanh của pháp giới tình thương mà tất cả chúng ta, ngày hôm đó tề tựu truyền cho nhau. Dịp này, còn là ảnh chiếu cho một tương lai hòa hợp, đoàn kết tất yếu của tổ chức Gia đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ và khắp năm châu.

Hoan hỷ hơn nữa, chúng ta có sự chứng minh và hướng dẫn của Chư Tôn Đức Hiền Tăng, thường quan tâm đến sinh hoạt của anh chị em mình bấy bao. Gồm:
Hòa thượng Thích Thái Siêu, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Giáo Dục, GHPGVNTN-HK; Hòa thượng Thích Nguyên Siêu, Tổng Thư Ký, GHPGVNTN-HK và Hòa Thượng Thích Nhật Huệ, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên, GHPGVNTN-HK

Trân trọng,

Sen Trắng

Leave a Reply