FB Nhậm Doanh Doanh: Ý nghĩa của thắng/thua*

Một vị sư lên rừng hái củi, trên đường về gặp 1 cậu bé đang chạy chơi đùa, hái hoa bắt bướm.

Vị sư đến gần hỏi: trên tay con cầm gì thế?

Thằng bé láu cá: đố sư biết đó, nhưng nói sai phải mất cho con bó củi nhé?

– Một con bướm đã chết đúng không?

– Haha sai rồi, con bướm còn sống nhé?

Nói rồi cậu tung con bướm bay lên trời.
Vị sư cười nói: củi của con đây, cầm về đi.

Thằng bé hí hửng đem bó củi về khoe cha, ông tái mặt bước đến nhéo tai thằng con: đem bó củi lên chùa trả rồi xin lỗi thầy ngay.

Thằng bé vừa đi vừa la: nhưng rõ ràng con thắng mà?

Đến chùa 2 cha con chắp tay xin lỗi, vị sư chỉ nhẹ mỉm cười gật đầu. Trên đường về cậu bé vẫn hậm hực.

Người cha nhẹ nhàng nói: nếu sư nói con bướm còn sống con cũng bóp cho nó chết đúng không???

Từ đầu ngài đã biết điều đó nên định đem bó củi để đổi lấy một mạng sống cho con bướm đấy…

Thằng bé lặng lẽ cúi đầu.

“…”

 

* Tựa do ST đặt

Leave a Reply