Tiểu sử Huynh Trưởng Cấp Dũng Nguyên Phương Hoàng Trọng Cang

CỐ HUYNH TRƯỞNG NGUYÊN PHƯƠNG HOÀNG TRỌNG CANG, 1927 – 2013

Hoàng Trọng Cang sinh ngày 4 tháng 3 năm 1925 nhằm mồng 10 tháng 2 năm Ất Sửu, tại Sông Cầu thuộc tỉnh Phú Yên, Miền Trung Việt Nam, trong gia đình Phật Giáo thuần thành. Chánh quán xã Vân Thê, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên. Thân phụ là ông Tâm Quang Hoàng Trọng Huy và thân mẫu là bà Tâm Hoằng Phan Thị Hựu. Hoàng Trọng Cang pháp danh là Nguyên Phương.

Thiếu thời, Hoàng Trọng Cang theo song thân di chuyển, cư trú và theo học ở Phú Yên, Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Trị, Qui Nhơn, Thanh Hóa, Huế rồi chấm dứt Tiểu học ở Quảng Trị năm 1941.

Năm 1939, trong thời gian ở Quảng Trị, anh với bạn học cùng lớp là Nguyễn Khắc Từ, đồng gia nhập ban Đồng Ấu Phật giáo tại Tỉnh hội Quảng Trị, dưới sự hướng dẫn của nhạc sĩ Nguyễn Hữu Ba.

Vào niên khóa 1941-1942, anh vào học trường Khải Định Huế (cũng có tên là Quốc Học, Ngô Đình Diệm) cho tới niên khóa 1945-1946, tương đương lớp 10 sau này.

Năm 1946, anh theo học lớp Sư Phạm Cấp Tốc, tổ chức tại Đại nội, trong cung thành Huế. Sau khi tốt nghiệp, được phân bổ dạy lớp Nhì trường Tiểu học Trần Quốc Toản tại Thành nội, Huế từ năm 1947-1949

Năm 1949, Nguyên Phương Hoàng Trọng Cang đảm nhiệm chức vụ Liên Đoàn Trưởng Gia Đình Phật Hóa Phổ Tịnh Trang tại Huế.

Năm 1949-1951, anh chuyển sang làm Thư ký cho văn phòng Hiệu trưởng trường Khải Định.

Năm 1951, anh là thành viên Ban Trại Trưởng, Trại Huấn Luyện Kim Cang tại Huế.

Năm 1951-1952, anh thôi làm công chức, vào học Lycée Yersin tại Đà Lạt.

Năm 1952-1954, anh là sinh viên Đại học Luật khoa Sàigòn.

Năm 1954-1957, anh theo học khóa I Trường Quốc Gia Hành Chánh. Sau khi tốt nghiệp ngạch Đốc sự, anh được bổ nhiệm làm Quận Trưởng ở Bình Định, Quy Nhơn.

Năm 1956, anh lập gia đình với chị Nguyên Lạc Tôn Nữ Huệ, chị cũng là thành viên Gia Đình Phật Hóa Phổ Tịnh Trang, là Huynh Trưởng kỳ cựu, là trại sinh Trại Kim Cang 1951. Anh chị có hai con, một trai, một gái.

Năm 1960-1963, Nguyên Phương Hoàng Trọng Cang là Cố Vấn Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử tỉnh Bình Định.

Năm 1964, anh được chuyển về Đà Lạt làm Trưởng ty Kinh tế tỉnh Tuyên Đức, rồi làm Phó tỉnh trưởng tỉnh Tuyên Đức cho đến ngày giải phóng.

Năm 1964, anh là Phó Trưởng Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử tỉnh Tuyên Đức. Cùng năm này, Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam được thành lập, anh được bầu vào chức vụ Ủy viên Nam Oanh Vũ.

Sau năm 1975, gia đình anh sinh sống tại Sàigòn.

Năm 1986, anh là thành viên của Hội Đồng Huynh Trưởng Cao Niên, Gia Đình Phật Tử Việt Nam.

Năm 1992, anh là huấn luyện viên khóa huấn luyện Huynh Trưởng Anoma của Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Miền Vĩnh Nghiêm, vừa được phục hoạt.

Năm 1993, anh và gia đình được định cư tại Dallas, Texas. Ngay sau đó, anh được mời làm Cố Vấn Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử miền Tịnh Khiết.

Năm 1995, anh là thành viên Ban Cố Vấn Ái Hữu Gia Đình Phật Tử Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại.

Năm 1996,  anh là thành viên Hội Đồng Chỉ Đạo và Giám Sát Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ.

Anh học rộng, nghiên cứu nhiều và rất uyên thâm về Kinh điển Phật Giáo. Anh là Huynh Trưởng Cấp Dũng, Cấp bậc cao nhất trong Gia Đình Phật Tử Việt Nam và là một trong số những Huynh trưởng đóng góp rất nhiều cho sự hình thành và phát triển của Gia Đình Phật Tử 70 năm qua từ Việt Nam cho đến Hoa Kỳ. Đồng thời, anh cũng là tác giả của nhiều bài hát Phật Giáo như Dòng Anoma, Xuất Gia … và nhạc sinh hoạt Gia Đình Phật Tử như Chim Bốn Phương, Đoàn Sen Non…

Từ tháng 6 năm 2006, Trưởng Nguyên Phương Hoàng Trọng Cang đã bị tai biến mạch máu não. Dù nằm trong Nursing home nhiều năm, nhưng Trưởng vẫn nhớ biết mỗi khi có Trưởng khác đến thăm.

Ngày 19 tháng 5 năm 2013, Trưởng Nguyên Phương Hoàng Trọng Cang đã an nhiên rời bỏ huyễn thân, thọ 88 tuổi.

(Phúc Trung Huỳnh Ái Tông ghi)

One thought on “Tiểu sử Huynh Trưởng Cấp Dũng Nguyên Phương Hoàng Trọng Cang

  1. Pingback: VIÊN LẠC, 2019: Mười ngày đếm ngược (Sổ tay) |

Leave a Reply