Nguyên Cần Nguyễn Ðình Tiến: Những hình ảnh đầu tiên Tang Lễ Trưởng niên Tâm Nghĩa Lê Hữu Ðàng

Trong tình Ðạo vị, trong Tình Lam thương, với sự hiện diện của Chư Tôn Ðức Tăng Ni cùng bằng hữu lam viên và thân quyến Người Quá Cố, sáng nay 26 tháng Giêng, 2018, Lễ nhập liệm và phát tang Chơn Linh Cố Huynh Trưởng cấp Dũng GÐPTVN tại Hoa Kỳ, TÂM NGHĨA LÊ HỮU ÐÀNG, đã được tiến hành. Sen Trắng có mặt để ghi lại những hình ảnh đầu tiên đầy cảm xúc, mong chuyển tới anh chị em bốn phương để tiện việc theo dõi cũng như góp lời cầu nguyện. Ðược biết, các BHD các Miền đã gởi thư Phân ưu và các phái đoàn sẽ lên đường về tham dự trong những ngày sắp tới.

Leave a Reply