Giác Chơn Ðỗ Quang Hưng: Mến Kính Anh Ðàng


 Nụ cười hạnh ngộ của Chị Nguyên Thuyết Lê Minh Thi cùng Anh Giác Chơn Ðỗ Quang Hưng (Ảnh: Sen Trắng)

Hôm nay thắp nén hương lòng
trước bàn linh vị mà lòng em đau
Hôm nao ngồi học cùng nhau
Anh thì thuyết giảng em mau chép bài
Nhớ Anh dưới áng sương mai
Tâm tình chia sẻ một hai Anh cười
Tình Lam đậm thắm em ơi
gắng mà tô điểm để đời đẹp hơn
Sống sao để chẳng tủi hờn
Lục hòa ta sống dỗi hờn làm chi
Dũng cảm, Trí tuệ, Từ bi
Ðó là nền tảng hãy ghi trong lòng
Hôm nay trời vẫn còn Ðông
Em đây tiễn biệt đôi giòng lệ rơi
Nguyện cầu anh ở trên trời
Vãng sanh lạc quốc cuộc đời thong dong

Thương Kính vĩnh biệt Anh
Giác Chơn Ðỗ Quang Hưng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s