Quang Ngô: Cứu Trợ Nạn Nhân Lũ Lụt Miền Trung, Việt Nam

Kính thưa quý Ban.

Trong tinh thần Thương về Miền Trung Việt Nam qua cơn bão số 12 Damrey, Ban Hướng Dẫn Hoa Kỳ và các Miền đã vận động lạc quyên được hơn 22,000 dollars, số tiền này Ban Hướng Dẫn Hoa Kỳ đã chuyển lên Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội – Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất – Hoa Kỳ 10,000 dollars gần phân nữa, số còn lại hơn 12,000 dollars Ban Hướng Dẫn Hoa Kỳ dự tính cử Huynh trưởng về Việt Nam để gặp gở thăm hỏi và an ủi gia đình các nạn nhân, ưu tiên cho Lam viên thuộc các tỉnh Miền Trung gặp nạn bão lụt cần giúp đở, thời gian dự tính từ ngày 27 tháng 01 đến ngày 02 tháng 02 năm 2018. Ban Hướng Dẫn Hoa Kỳ kính trình lên Ban Hướng Dẫn Thế Giới và Ban Hướng Dẫn Hải Ngoại được rõ. Đồng thời, trân trọng kính mời Đại diện Ban Hướng Dẫn Thế Giới, Đại diện Ban Hướng Dẫn Trung Ương Việt Nam và Đại diện Ban Hướng Dẫn Hải Ngoại cùng tham dự công việc từ thiện này với Ban Hướng Dẫn Hoa Kỳ. Chi phí cho chuyến đi các Huynh trưởng từ Hoa Kỳ hay Hải Ngoại về đều tự túc, riêng các Huynh trưởng từ quốc nội Ban Hướng Dẫn Hoa Kỳ sẽ xuất quỹ riêng để hổ trợ, không dùng 1 xu nào từ số tiền lạc quyên để chi trả phần chi phí. Ban Hướng Dẫn Hoa Kỳ kính nhờ Ban Hướng Dẫn Trung Ương Việt Nam cung cấp cho danh sách khoảng 600 gia đình Lam viên các Tỉnh Miền Trung gặp nạn cần giúp đở trước ngày 20 tháng 01 năm 2018 để Ban Hướng Dẫn Hoa Kỳ tiện việc sắp xếp cho hành trình. Số tiền trên chẳng là bao so với sự thiệt hại bão lụt mà gia đình anh chị em chúng ta đang hứng chịu. Tuy nhiên, đây là tấm lòng của những người xa xứ muốn gởi gắm chút gì để an ủi đến gia đình anh chị em nạn nhân. Kính mong quý Ban hoan hỷ hổ trợ để cho Phật sự này được viên mãn. Kính chúc quý Anh Chị thân tâm thường an lạc.

Kính chào Tinh tấn.

Phật lịch 2561, California ngày 28 tháng 12 năm 2017
Trưởng ban
QUANG NGỘ Đào Duy Hữu

Leave a Reply