Liên trại huấn luyện Huynh trưởng liên Miền Quảng Ðức – Liễu Quán, 2018

Trong một Quyết định vừa được ban hành công nhận thành phần Ban Quản Trại, được biết năm nay, hai BHD Miền Quảng Ðức và Liễu Quán sẽ phối hợp tổ chức trại huấn luyện A Dục / Lộc Uyển. Ðây là kỳ trại đầu tiên có sự kết hợp như vậy, nhưng tin rằng sẽ đặt nền tảng cho nếp sinh hoạt liên kết đồng tu đồng tiến trên mọi mặt hoạt động của các đơn vị GÐPT tại hai Miền nói trên, nhất là trong bối cảnh còn rời rạc, phân hóa chung của tổ chức, mô hình hoạt động liên miền hay liên đơn vị vượt ra không gian địa lý riêng là điều rất đáng khích lệ và cần thiết để không vướng mắc tinh thần địa phương tính -. Sen Trắng xin chia sẻ niềm vui này cùng anh chị em lam viên. Diễn tiến của trại, sẽ được cập nhật trong những bản tin sắp tới.

Trong bản tin này, ST chỉ xin được giới thiệu một số gương mặt tiêu biểu trong thành phần BQT: Trại trưởng, H.Tr Nguyên Thuyết Lê Minh Thi; Trại phó A Dục, H.Tr Diệu Ngọc Cao Ngọc Ðiệp; Trại phó Lộc Uyển, H.Tr Nguyệt Kim Tường Thạch Ngọc Bích Vân; Trưởng khối Hành chánh, H.Tr Tâm Ðịnh Nguyễn Xuân Hiệp; Phó khối, H.Tr Tâm Thường Ðịnh Bạch Xuân Phẻ; Trưởng khối Giảng huấn, H.Tr Quảng Ý Huỳnh Vĩnh Linh; Phó khối, H.Tr Quảng Pháp Trần Minh Triết; Trưởng khối Sinh hoạt, H.Tr Bửu Thành Phan Thành Chinh; Phó khối, H.Tr Thanh Quang Trần Quang Lợi và Quảng Tín Ngô Thùy Trang. Trưởng khối Yểm trợ, H.Tr Tâm Tịnh Lạc Ðoàn Tâm Thuận; Phó khối, H.Tr Nguyên Chiếu Lữ Liệt Phi.

Leave a Reply