Quảng Pháp: Những hạt Bồ Ðề hôm nay và Cội Bồ Ðề xưa sau…

Nhân Thủy Tiên đưa một số hình ảnh Lễ Thọ Cấp Tấn và Tín của quý anh chị trưởng sinh hoạt trong địa hạt Tây Nam Hoa Kỳ lên trang facebook cá nhân, tổ chức hôm qua, 9 tháng 12, 2017, tại Như Lai Thiền Tự, San Diego, bang Cali, mình chia sẻ là cảm thấy rất xúc động!

Tất nhiên cô em “đỏng đảnh” này hỏi lại tại sao.

Không xúc động sao được, trước hết hình ảnh của chị Thơ, anh Lộc, chị Quỳnh Anh, đã kéo xệch mình về một thuở trong sân chùa này có một tàng cây Vô Ưu, mà em là lá, chị là hoa và anh là cành. Cái thuở Hoa-Lá-Cành liền nhau, nuôi dưỡng sự sống cho nhau rộn rã tiếng Oanh ca.

Mình thử hình dung có một bà mẹ Thơ, dẫn bầy con cút côi từ Bắc xuôi Nam, dựng lại mái nhà, nuôi nấng đơn vị sống còn tới hôm nay. Kỳ Viên không mất dấu trong dòng sử Sen Trắng, dù có phải rẽ bước khi đường Lam nhất thời chia muôn nẻo, nhưng tất cả chúng ta cũng chỉ có một ánh hào quang của Phật để nương về tìm gặp lại nhau trong suối nguồn vi diệu của hiểu biết và thương yêu.

Tổ chức mình có trăm, ngàn những anh chị Huynh trưởng sống, và cống hiến lặng lẽ nhưng công hạnh to lớn như thế.

Rồi ra, cấp bậc Huynh trưởng, càng lên cao, càng thấy mình buông bỏ mọi ngã chấp, cuối xuống gần hơn với đại chúng, với đàn em, hòa mình vào đời sống cộng sinh cùng nhân quần xã hội. Thể hiện của sự “cao” hơn chính ở chỗ này. Cho nên cấp bậc càng thọ lãnh thêm nhiều hạt Bồ Ðề, là càng thêm kiên định. Thể hiện tu chứng, cấp bậc từ đó cốt để san bằng những dị biệt, bất cập, những chong chênh trong đời sống sinh hoạt đoàn thể không chỉ do những tác động từ bên ngoài, mà chính ở nội tâm nội tại mỗi anh chị em Huynh trưởng.

Rồi ra, sẽ không còn thấy bên này, bên kia; không còn thấy mình hơn, ai thấp; không còn thấy trên vai của người này hạt bồ đề ít hay nhiều hơn người kia, bởi khi hạt Bồ Ðề đã trổ nhánh ươm cây, thì thành tựu của người Huynh trưởng tự thân đã là một cội Bồ Ðề, tiếp nối sự nghiệp che chắn đàn em, giữ cho khu vườn tuổi xanh luôn dịu mát.

Ngày mai trời lại sáng, những cánh chim di một thuở đi tìm đất ấm qua mùa lạnh rồi lại kéo về!

Người xưa nói đất lành chim đậu, hãy đoanh tay, kề vai nhau tạo ra một không gian an lành như thế. Ðó là toàn bộ sự nghiệp mà chúng ta, những huynh trưởng tùy thuận cấp bậc nguyện nhận lãnh trách nhiệm hôm nay.

Xin nghiêng mình trước những hạt Bồ Ðề hôm nay, sẽ làm những cội Bồ Ðề râm bóng Từ Bi che suốt xưa, sau.

Quảng Pháp Trần Minh Triết
10/12/2017

Leave a Reply