Trại Hiếu ngành Oanh GÐPT Miền Quảng Ðức, 2017


Trong một thời gian ngắn, với trách nhiệm và lòng nhiệt huyết của các trưởng trong BHD Miền cũng như các Ðơn vị GÐPT trực thuộc, trại Hiếu ngành Oanh đã khai diễn như đề án đã định. Chớm Thu, nắng vẫn gắt những buổi trưa, nhưng không ngăn nổi màu cây cỏ xanh vươn dậy nơi khu vườn thoáng rộng của khuôn viên tiểu học Gilbert, thành phố Garden Grove, California. Hàng trăm Mở Mắt – Cánh Mền – Chân Cứng – Tung Bay vui rộn sân trường, lan xa âm vang Hội Hiếu 2017.

Sen Trắng lưu lại và chia sẻ cùng lam viên bốn phương một số hình ảnh tiêu biểu của sinh hoạt chủ điểm truyền thống kể trên. Chúc mừng BHD Miền Quảng Ðức nói chung và BQT nói riêng đã thành toàn trách nhiệm cho một kỳ trại ý nghĩa trong năm mà đối với các em Oanh Vũ, sẽ là bài học sâu sắc ghi tạc suốt cuộc đời về sự Hiếu Nghĩa đối với bậc Sinh Thành.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s