GÐPTVNTG: Phóng sự ảnh: Lễ cung thỉnh Giác Linh Cố Đại Lão Hòa Thượng Ân Sư thượng Đức hạ Chơn tham yết Phật – Tổ

Trong ngày cuối cùng của tang lễ, vào hồi 15g00 (giờ VN) 15 tháng 10 ÂL Đinh Dậu (tức 02/12/2017), Ban Tổ Chức Tang Lễ và Môn đồ Pháp quyến đã tổ chức lễ cung thỉnh Giác Linh Đức Cố Đại Lão Hòa Thượng thượng Đức hạ Chơn tham yết Phật – Tổ tại Tu Viện Quảng Hương Già Lam, nơi thiết trí Giác Linh Đường của Cố Hòa Thượng trước khi tổ chức cung nghinh kim quan nhục thân Ngài thăng thượng giá đến nơi cử hành nghi thức trà tỳ vào sáng mai, 16 tháng 10 .năm Đinh Dậu.

Nhằm hầu Chư Tôn Đức, quý thiện nam tín nữ Phật Tử và anh chị em Lam Viên GĐPT khắp nơi đang khẩn thiết hướng về Quảng Hương Già Lam tưởng nhớ Đức Ân Sư quý kính thân thương, Ban Biên Tập xin kịp thời chuyển tải nhanh những hình ảnh do nhóm phóng viên Trang Nhà GĐPTVN Trên Thế Giới vừa ghi nhận được trong buổi lễ… [ GÐPTVNTG ]

Leave a Reply