Tuệ Quý phụng soạn: Ai Văn

Nam mô Ta Bà Giáo chủ Điều ngự Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam mô Tây phương Giáo chủ Tiếp dẫn Đạo sư A Di Đà Phật Ngưỡng bái bạch trên Giác linh Ân sư tân viên tịch liên tòa đài tiền từ bi chứng minh. Trong giờ phút này đây, Khói chiên…

GÐPTVNTG: Phóng sự ảnh: Lễ cung thỉnh Giác Linh Cố Đại Lão Hòa Thượng Ân Sư thượng Đức hạ Chơn tham yết Phật – Tổ

Trong ngày cuối cùng của tang lễ, vào hồi 15g00 (giờ VN) 15 tháng 10 ÂL Đinh Dậu (tức 02/12/2017), Ban Tổ Chức Tang Lễ và Môn đồ Pháp quyến đã tổ chức lễ cung thỉnh Giác Linh Đức Cố Đại Lão Hòa Thượng thượng Đức hạ Chơn tham yết Phật – Tổ tại Tu…