Trí Bi Song Vận Ðại Từ Tôn – 智悲雙運大慈尊 – Trang tưởng niệm Ðại Ân Sư GÐPTVN, Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Ðức Chơn


CÁO PHÓ: TRƯỞNG LÃO HOÀ THƯỢNG THÍCH ĐỨC CHƠN [ Thích Ðức Phương ] – Phụ bản: Ban Tổ Chức Tang Lễ; Chương Trình Tang Lễ Khấp báo: Trưởng Lão Hòa Thượng Thượng Thủ HĐTGCM GĐPT Việt Nam viên tịch [ BHD TRUNG ƯƠNG GĐPT VIỆT NAM ] Cáo bạch: Đức Trưởng Lão Hòa Thượng thượng Đức…