BHDHN: THÔNG TƯ: V/v Kêu gọi Cứu Trợ NẠN NHÂN BÃO LỤT MIỀN BẮC VIỆT NAM

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
————

BI-TRÍ-DŨNG

GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI
BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI HẢI NGOẠI

VP/TTK: 1661 Boyer Road, Orleans, Ontario, K1C 3H6 – CANADA.
ĐT : (613) 816-1715. Email : vanphongbhdhn@gmail.com

Số : 6-17036/BHDHN/TT/TB

THÔNG T Ư

Kính Gởi:
– Quý Huynh Trưởng Thành Viên Ban Hướng Dẫn Hải Ngoại,
– Quý Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam Tại Âu Châu, Canada, Hoa Kỳ và Úc Đại Lợi

Tham chiếu : Thông Tư số 4.036/HDTG/TB ngày 20/10/2017 của BHD Thế Giới
Trích Yếu: V/v Kêu gọi Cứu Trợ NẠN NHÂN BÃO LỤT MIỀN BẮC VIỆT NAM

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát

Tri hành hạnh Từ Bi của đức Quán Thế Âm Bồ Tát, Lam viên khắp nơi trên thế giới sau khi nghe và thấy những hình ảnh thiên tai tang thương của bão giông, lũ lụt, và hỏa hoạn v.v… đang xảy ra khắp nơi. Chúng ta đã chung nhau đóng góp tịnh tài và tìm cách cứu giúp dù xa xôi nhưng của ít lòng nhiều.

BHD Hải Ngoại cũng đã có thông tư kêu gọi đóng góp cho lũ lụt Harvey ở Houston, Hoa Kỳ trong tháng qua. Thế nhưng thiên tại không dừng lại mà tiếp diễn liên tục khắp nơi, hết lũ lụt thì hỏa hoạn. Người Phật Tử quả khó có thể làm ngơ, nhất là thời gian gần đây đã tàn phá một số tỉnh Yên Bái, Phú Thọ, Sơn La, Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An … thuộc miền Bắc Trung bộ Việt Nam.

Mưa lũ đã cuốn trôi biết bao nhiêu mạng sống. Nước sông dâng ngập cả mái nhà. Nhiều nơi bị nước cô lập hoàn toàn…..Nhìn cảnh màn trời chiếu đất không ai không chạnh lòng đau xót. Một tổ chức chuyên về giáo dục nhưng với châm ngôn “Bi” làm đầu không cho phép chúng ta làm ngơ.

Ban Hướng Dẫn Hải Ngoại một lần nửa thiết tha kêu gọi quý ban Hướng Dẫn phổ biến và khai triển thông tư nầy, viết thêm lời kêu gọi, khơi dậy lòng Từ, chia xẻ đến các nạn nhân khốn khổ trên quê hương hiện nay.

 1. Những cách thức kêu gọi, đóng góp tại Hải Ngoại cũng như mọi khi: Kêu gọi huynh trưởng, đoàn sinh và phụ huynh Đoàn viên trong mỗi đơn vị, cũng như đang cư trú tại Hải Ngoại phát tâm bố thí tịnh tài.
 2. Tổ chức lạc quyên hay gây quỹ bằng những phương tiện hợp luật pháp sở tại, như lạc quyên trên đường phố, tổ chức văn nghệ, dạ tiệc gây quỹ v.v…
 3. Trích quỹ xã hội từ thiện của mỗi đơn vị để đóng góp tịnh tài.

Tất cả các Đoàn viên GĐPT và đơn vị tại Hải Ngoại hưởng ứng công tác từ thiện vô phân biệt đến với nạn nhân cơn bão Harvey nầy. Xin các BHD các Châu và Quốc Gia đôn đốc nhắc nhở thực hiện:

 1. Số tịnh tài thuộc các BHD Châu và Quốc Gia, cũng như Thành viên BHD HN, Quý Htr các Cấp, không sinh hoạt với BHD sở tại, nếu có thiện tâm hỗ trợ, xin chuyển sang Mỹ Kim và gởi trực tiếp về Ủy Viên Xã Hội của BHD Hải Ngoại theo những chi tiết dưới đây để Ủy Viên Xã Hội BHD Hải Ngoại tổng kết nhanh chóng thực hiện phương án cứu trợ cấp thời cho những nạn nhân của cơn bão còn đang trong cảnh “màn trời chiếu đất”.
 2. Thành viên BHD HN hay Quý Htr các Cấp, kể cả quý Đoàn viên GĐPT hiện không sinh hoạt, cư trú tại các BHD sở tại, có thể gởi tiền cứu trợ trực tiếp cho Htr UV XH hay gởi theo BHD Châu/Quốc Gia cư trú theo địa chỉ thông báo sau đây:
  Ngân phiếu Mỹ Kim xin ghi tên người nhận: SCOTTIE NGUYEN – Memo: “Yểm trợ bão lụt miền Bắc, Việt Nam, tháng 10 năm 2017”
  Địa chỉ thư từ (và ngân phiếu) xin gởi về HTr ỦY VIÊN XÃ HỘI BHD/HN:
  Mr. Lê Văn Thẩm: 8761 Acacia Ave. Garden Grove, CA 92841, USA – Tel: 1-714-468-6893
 3. Thời hạn vận động cứu trợ: Từ 01/11/2017 – 30/11/2017. Xin quý BHD Châu / Quốc Gia cũng như Thành viên BHD HN, Htr các Cấp, cư trú nhưng không sinh hoạt với các BHD sở tại, gởi tịnh tài cứu trợ đến người nhận ghi trên trước ngày 30/11/2017 để Htr UV XH đúc kết thành quả chuyển trình lên BHD HN, hầu nhanh chóng chuyển đến cơ quan cứu trợ nạn nhân.
 4. Trong nghi thức Lễ Phật mỗi tuần của các đơn vị, toàn thể Huynh Trưởng và Đoàn Sinh cùng kỳ nguyện cho nạn nhân của thiên tai Miền Bắc Việt Nam“ người sống được an lành người quá vãng được siêu sanh tịnh độ”.

Ngưỡng mong Chư Phật, Chư Bồ Tát, Chư Lịch Đại Tổ Sư gia hộ cho công tác Lam sự cứu trợ nạn nhân lũ lụt tại quê nhà được tiến hành tốt đẹp. Lam viên khắp nơi không mõi mệt khi giúp đở những thiên tai liên tiếp và lòng từ bi càng ngày càng tỏa sáng. Nỗi đau, nỗi mất mát của người là nỗi đau, nỗi mất mát của chính bản thân mình.

Thân ái kính chào tinh tấn
Hải Ngoại, ngày 27 tháng 10 năm 2017
TUN. Trưởng Ban
Phó Trưởng Ban, BHD-HN
TÂM BẠCH, Trần Huyền Đan

Nơi nhận:
– Thành viên BHD-GĐPTVN Tại
Hải Ngoại,
– BHD- GĐPTVN tại các Châu,
Quốc gia
– Htr Ủy Viên Xã Hội BHD HN
– Htr TÂM ĐỊNH Ng. Xuân Hiệp
“Để thi hành”
Bản sao Kính gởi:
– BHD GĐPT VN trên Thê Giới
-Quý Htr cấp DŨNG tại Hải Ngoại
“Để kính tường”
Hồ sơ: Lưu chiếu

Leave a Reply