GÐPT Miền Liễu Quán, Bắc Cali, tổ chức dã ngoại

Trong một thông cáo vừa phổ biến rộng rãi trên facebook, chủ đề “Having fun with nature – Experiencing the joy of BE-ING”, GÐPT Miền Liễu Quán, Bắc California, USA, sẽ có một kỳ sinh hoạt dã ngoại, hòa mình với thiên nhiên, cũng là dịp để anh chị em Huynh trưởng tham dự sống những giây phút chánh niệm trong hiện tại, tìm lại chính mình sau những ngày tháng chểnh mảng phòng hộ vì đa đoan sinh kế, vùi đầu trên ghế học đường… v.v.

Kỳ dã ngoại kéo dài 3 ngày, từ 6:00AM thứ Sáu đến 12:00PM Chủ Nhật Tháng Mười, 2017. Ðịa điểm Vườn Quốc Gia Yosemite. Lệ phí tham gia là $150 cho mỗi thành viên. Thời hạn cuối đăng ký là ngày 24.9.2017. Xin liên lạc điện thoại để biết thêm chi tiết: 916.213.1535, hoặc email dvcuong@gmail.com. ÐƠN GHI DANH 

Cũng trong thông cáo trên, được biết đặc biệt là sự hiện diện, hướng dẫn của nhị vị Trưởng Tử Như Lai, Thượng Tọa Thích Ðạo Quang và Ni Sư Thích Nữ Thuần Tuệ. Ban Tổ Chức hân hoan chào đoán sự hưởng ứng và tham dự đông đảo của tất cả anh chị em lam viên trong Miền và cư ngụ tại các vùng lân cận.

 

Leave a Reply