GÐPT Miền Liễu Quán, Bắc Cali, tổ chức dã ngoại

Trong một thông cáo vừa phổ biến rộng rãi trên facebook, chủ đề “Having fun with nature – Experiencing the joy of BE-ING”, GÐPT Miền Liễu Quán, Bắc California, USA, sẽ có một kỳ sinh hoạt dã ngoại, hòa mình với thiên nhiên, cũng là dịp để anh chị em Huynh trưởng tham dự sống những giây phút…