Tâm nguyện của Sư Cô Phổ Châu, nguyên LÐP GÐPT Ni Liên (Hawaii)

Make an impact by supporting Sư Cô to establish the first Vietnamese Buddhist Retreat Campground in the United States. — Monastery & Camp Metta —

Ðây không phải là tâm nguyện, là nổ lực, là tin vui của riêng Sư Cô Phổ Châu, nguyên là Liên Ðoàn Phó GÐPT Ni Liên, Hawaii, USA, mà chắc chắn (sẽ) là nổ lực của tất cả các bậc thiện hữu tri thức hằng quan tâm đến tiền đồ Phật Giáo Việt Nam, lấy sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ làm phương tiện trên bước đường thành tựu cứu cánh Thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh.

Tin Sư cô Phổ Châu được sự chứng minh của Hòa thượng Kim Sơn và Sư Phụ Từ Lực, đang tiến hành mua lại một trại trường Nữ Hướng Ðạo, có đầy đủ tiện nghi, khung cảnh thiên nhiên hữu tình, nhằm tạo dựng Tu Viện cũng như Trung Tâm Tu Học, đặc biệt dành cho giới trẻ, nghĩ rằng đáp ứng muôn phần niềm kỳ vọng của Tứ chúng Phật tử nói chung và GÐPVN tại Hoa Kỳ nói riêng. Vì vậy, việc trợ duyên để tâm nguyện và nổ lực mà Sư Cô Phổ Châu đang phát tâm – không chỉ làm nức lòng mỗi cá nhân Phật tử, cá nhân từng Lam viên – mà qua đó ta thấy vai trò hỗ trợ nhiệt tình cho dự án Monastery & Camp Metta này còn là trách nhiệm phổ biến, vận động tịnh tài một cách sâu rộng trong đại chúng thông qua các BHD các Cấp Gia Ðình Phật Tử Việt Nam, mang hoài bão chung.

Mong rằng, tiếng lòng của Sư Cô, một bậc xuất trần bước đi trong Phương Trời Cao Rộng, mà mỗi bước chân hành đạo, vẫn thương về màu áo Lam năm xưa, sẽ được anh chị em đón nhận, và đáp lại thịnh tình một cách mặn mà.

Sen Trắng cầu mong tâm nguyện chóng thành, đem lại sự lợi lạc cho đại chúng Phật tử và lam viên chúng ta. Mong lắm thay!

 

Leave a Reply