Thích Thắng Hoan: Thông Bạch Vu Lan 2017 của GHPGVNTN Hoa Kỳ

Hòa thượng Thích Thắng Hoan (Ảnh: Quảng Pháp)

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HOA KỲ
VIETNAMESE AMERICAN UNITED BUDDHIST CONGREGATION
HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM
CHÁNH VĂN PHÒNG

704. East “E” Street., Ontario, CA 91764 – U.S.A.  |  Tel. & Fax: (909) 986-2433

 ——

 Thông Bạch Vu Lan Phật Lịch 2561

 

Kính bạch chư tôn Thiền Đức Tăng Ni,
Kính thưa quí Thiện nam Tín nữ Phật tử,

Hội Đồng Giáo Phẩm Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ nhất tâm khánh tuế chư tôn Thiền Đức Tăng, Ni thêm một tuổi Hạ sau mùa an cư và hồi hướng công năng tu tập này đến mọi loài.

Mùa Vu Lan là mùa siêu độgiải cứu và bi mẫn. Xin chư qúi liệt vị cùng Giáo Hội tâm niệm đến những điều sau đây trong mùa Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu năm nay.

1/ Nuôi lớn Bồ Đề Tâm để vun trồng phước báo lợi sanh. Người đệ tử Phật thường nhắc nhở mình rằng, chúng tađược sinh làm người là quý giá vô ngần nhưng kiếp người cũng chóng vô thường biến hoạiVì vậy hãy nỗ lực hành thiện, hoằng truyền Chánh Pháp, nhiếp hóa gia đình, khai dụng Phật trí. Người đệ tử Phật nguyện thắp sáng Phật Pháp và thể hiện hình ảnh đẹp của người con Phật nơi châu lục Bắc Mỹ.

2/ Ngôi chùa là nơi nương tựa và hóa giải những bất đồng về ngôn ngữvăn hóagia đình trong cộng đồng Việt chúng taVì vậy, chư vị Viện ChủTrú Trì các ngôi tự viện hãy tổ chức tu học, các lớp Việt ngữ, Võ thuật, Ăn chay… hàng tuần để tạo duyên lành cho người Việt gặp gỡ nhau và nương tựa nhau. Gìn giữ tiếng Việt cho thế hệ con em chúng ta là trách nhiệm chung của người Việt, đặc biệt là cộng đồng Phật giáo Việt.

3/ Những dị biệt về văn hóa Việt – Mỹ giữa cha mẹ và con cái đã tạo ra nhiều bất ổn trong gia đình. Bởi thế, xin hãy thường trực quán chiếu Giáo Pháp tương quan, tương duyên, và cộng sinh, cộng tồn để giúp giảm thiểu những bất hòa ấy.

4/ Cha mẹ là ân nghĩa lớn đối với con cái. Con cái là nguồn hạnh phúc và sức sống vô bờ cho cha mẹ. Do vậy, hãy tương thuận, tương quí, và thương yêu lẫn nhau trong cuộc sống. Thật khó bảo rằng truyền thống đó đúng hay cách sống này sai giữa hai nền văn hóa khác biệt. Hãy nhìn vào cách sống chung nào dẫn tới an lànhhạnh phúc và lợi lạccho nhau thì xin giữ gìn và phát huy mãi mãi.

5/ Cộng đồng Tăng Già nơi Bắc Mỹ ngày một lớn mạnh. Đây là nguồn năng lực của trí tuệ và phước báo. Xin hãy cùng quán chiếu và thực hiện những phương tiện thiện xảo nào làm cho nguồn năng lực này rực sáng lên để bảo tồnvà phát triển nền Đạo Phật Việt còn nhiều mới mẻ và thử thách trên đường du nhập vào Bắc Mỹ.

Mùa Vu Lan xin hãy nhất tâm nghĩ về Thầy Tổ, Cha Mẹ, người thân và chân thành tri ân họ đã cho chúng ta một chỗ đứng êm ái trong trái tim của họ.

Phật Lịch 2561, California ngày 03 tháng 08 năm 2017
TM. Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTNHK
Chánh Văn Phòng

(Xem bản PDF có ấn ký)

Sa môn Thích Thắng Hoan

Leave a Reply