Thích Thắng Hoan: Thông Bạch Vu Lan 2017 của GHPGVNTN Hoa Kỳ

Hòa thượng Thích Thắng Hoan (Ảnh: Quảng Pháp) GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HOA KỲ VIETNAMESE AMERICAN UNITED BUDDHIST CONGREGATION HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM CHÁNH VĂN PHÒNG 704. East “E” Street., Ontario, CA 91764 – U.S.A.  |  Tel. & Fax: (909) 986-2433  ——  Thông Bạch Vu Lan Phật Lịch 2561   Kính bạch chư tôn Thiền Đức Tăng Ni,…