Quảng Pháp: Như Ngày Xưa Ðó

IMG_8085[1].jpg

Mùa Xuân năm Giáp Tý (1984), Giai Phẩm Xuân Long Hoa ấn hành, khổ 8.5” X 11”. Trang bìa giấy láng, cứng, minh họa hình một nữ huynh trưởng đứng dưới đài sen, in ba màu.

Tôi tin lịch sử báo chí Gia đình Phật tử Việt Nam tại Hoa Kỳ, Long Hoa giữ một vị trí hết sức quan trọng, bởi không những là đơn vị GÐPT đầu tiên với nếp sinh hoạt quy cũ thành lập sớm nhất ở Hoa Kỳ sau 1975, từng quy tụ số lượng đoàn sinh rất đông đảo, vừa là cơ sở đào tạo nhiều anh chị trưởng giàu tâm đạo, dày dạn kinh nghiệm không riêng cho Long Hoa sau này, mà của cả phong trào Áo Lam, chí ít ở Miền Nam California. Ðược như thế, trên hết chính nhờ có một vị Thầy hết sức thương yêu, đùm bọc và giáo dưỡng đàn con Áo Lam: Ôn Mãn Giác.

Mùa Xuân năm 2011, nhân được tin gần 30 anh chị cựu huynh trưởng Long Hoa của những ngày đầu thành lập, đã cùng với các huynh trưởng thuộc thế hệ mới sau này, họp mặt tại nhà trưởng Thiện Tánh Lý Văn Hùng, trước là để ôn lại những kỷ niệm, truyền thống tốt đẹp của một đơn vị mà tự nó đã khoác lên mình tính lịch sử; rồi sau cùng hứa hẹn sẽ chung tay chung lòng phát huy tinh thần và truyền thống tốt đẹp ấy ở những ngày sắp tới, từ dấu mốc kỷ niệm 35 năm Gia đình Phật tử Long Hoa thành lập.

Trong lúc sưu lục tài liệu Gia đình Phật tử, tôi tìm thấy Giai phẩm Xuân Giáp Tý của Long Hoa. Với lòng quý trọng luôn tưởng nhớ đến tấm lòng thương yêu tổ chức của Ôn Mãn Giác buổi nào, từng thể hiện trong lời Ðạo Từ của quyển giai phẩm nói trên, và bên cạnh còn một hình ảnh thương quý khác nữa của Cố Huynh Trưởng Nguyên Hạnh Cao Văn Hậu, nên tôi xin sao lại vài trang tiêu biểu để phổ biến rộng rãi, trước giới thiệu với anh chị em lam viên bốn phương một tờ báo giá trị thời bấy giờ, không những từ hình thức đến nội dung, qua sự tài tình dẫn dắt của anh Liên Ðoàn Trưởng Tâm Nghĩa Ngô Văn Quy, cũng là một nhà thơ nhà văn. Bởi giữa thời đại lạm phát kỹ thuật vi tính tân kỳ hôm nay, thực hiện một tờ báo chân phương như Long Hoa ngày xưa đó, cũng không thể nghĩ là còn dễ.

Việc làm này, cốt cũng để mừng anh chị em Long Hoa trong lần gặp gỡ vừa qua, để cùng nhau nhớ, suy gẫm và cùng chung tay cho một mùa Xuân của phong trào Áo Lam đơm nụ mầm mới, như lời Ôn nhắc nhủ.

 

Leave a Reply