Sổ Tang: Trưởng Niên Năng Kỉnh Nguyễn Hữu Huy (1935-2017)

Trong những ngày này, Sen Trắng xin thành lập trang “Sổ Tang” nhằm ghi lại và cập nhật thường xuyên những thông tin liên quan đến Tang Lễ Cố Huynh Trưởng Cấp Dũng GÐPTVN, NĂNG KỈNH NGUYỄN HỮU HUY, hầu giúp cho quý anh chị Lam Viên bốn phương xa thì có thể dễ dàng theo dõi, điện thư chia buồn, phúng điếu; gần thì sắp xếp thời gian thăm viếng, an ủi gia đình cũng như góp lời cầu nguyện cho Hương Linh Người Quá Cố siêu sinh Cực Lạc Quốc Ðộ. Nội dung thông tin sắp xếp theo thứ tự thời gian trước, sau chứ không theo thứ tự của Cấp đơn vị.

BIÊN BẢN

BIÊN BẢN

BIÊN BẢN

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
Nguyện cầu Chơn Linh Huynh trưởng Năng Kính – Nguyễn Hữu Huy sớm vãng sanh cực lạc quốc
Thành kính chia buồn cùng Chị và Tang gia Hiếu quyến
Nguyên Từ – Nguyễn Quốc Hưng

*

Thanh tam Cau Nguyen chon linh huong truong Nang kinh  NGUYEN huu Huy  vang sanh tinh do.
Thanh kinh chia buon cung chi va cac chau.
Nam mo tiep Dan dao su a di da Phat.
Nam mo tiep Dan dao su a di da Phat
Nam mo tiep Dan dao su a di da Phat.
Gia dinh Tamduydieutrang

*

Ngưỡng nguyện Chư Phật Mười Phương phóng quang tiếp độ chơn linh Huynh trưởng Năng Kính – Nguyễn Hữu Huy sớm vãng sanh cực lạc quốc.
Thành kính phân ưu và chia buồn cùng chị và Tang gia Hiếu quyến.
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Kính,
Quang Ngộ – Đào Duy Hữu

*

Thành kính phân ưu.
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

TTL-DTT

*

Ngưỡng nguyện Chư Phật Mười Phương tiếp độ hương linh Anh vãng sanh Tịnh Độ
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
Gia Đình Phật Tử Chánh Pháp

*

Nhất tâm cầu nguyện Đúc PHẬT A DI ĐÀ phóng đại hào quang tiếp độ hương linh
Phât tử NĂNG KÍNH NGUYỄN HỮU HUY sớm về TỊNH CẢNH
Minh Quang Lê văn Thẩm Thành kính Phân Ưu

*

PHÂN ƯU CỦA BAN HƯỚNG DẪN GIA ÐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI HẢI NGOẠI
(Trưởng Ban Tâm Ðăng Nguyễn Văn Pháp)

*

ĐIỆN THƯ PHÂN ƯU củA BHD MIỀN THIỆN HOA, HOA KỲ (11:56 AM giờ Cali)
Kính gởi bà quả phụ Huynh Trưởng Nguyễn Hữu Huy
Vừa nhận được tin huynh trưởng Năng Kính- Nguyễn Hữu Huy, Đoàn Trưởng Đoàn Giác Hoàng- Gia Đình Phật Tử miền Quảng Đức
vừa tạ thế ngày 16 tháng 1 năm 2017, nhằm ngày 19 tháng 12 AL, Hưởng thọ 82 tuổi.

Xin Thành Kính Phân Ưu cùng chị và Tang Gia Hiếu Quyến
Ngưỡng Nguyện Mười Phương Chư Phật Tiếp Độ Hương Linh Huynh Trưởng Năng Kính sớm vãng sanh Cực Lạc Quốc.
NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

Huynh trưởng Cấp Dũng Tâm Tựu – Sử Thành
Trưởng Ban Hướng Dẫn, cùng Toàn thể huynh trưởng miền Thiện Hoa.
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

*

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
Nguyện cầu Chơn Linh Huynh trưởng Năng Kính – Nguyễn Hữu Huy sớm về cõi Tịnh.
Thành kính chia buồn cùng Chị và Tang gia Hiếu quyến.
Diệu Lâm
Phạm Thanh Trúc
*
T H U C H I A B U O N
Kinh goi : Ba Qua Phu Nang Kinh
Nguyen Huu Huy
Kinh nho VP BHD Mien Quang Duc Tay Nam Hoa Ky chuyen tiep(goi lan Thu 2 )
Vo cung thuong tiec khi hay tin Huynh Truong Nang Kinh Nguyen Huu Huy Doan Truong Doan Giac Hoang GDPT Mien Quang Duc Tay Nam Hoa Ky
Vua man Phan sang ngay 16 Thang 1 nam 2017 nham ngay 19 Thang 12 nam Binh Than huong tho 82 tuoi .
Chung toi Ban Tham Van Ban Huong Dan Gia Dinh Phat Tu Mien Quang Duc Tay Nam Hoa Ky Kinh chia buon cung Chi, cac Chau va Tang Quyen
Nguyen Cau Muoi Phuong Chu Phat Phong Quang tiep do Chon Linh Huynh Truong Nang Kinh Nguyen Huu Huy nuong Ve Canh Gioi A di Da Vang Sanh Cuc Lac Quoc
NAM MO TIEP DAN DAO SU A DI DA PHAT.
NAM MO TIEP DAN DAO SU A DI DA PHAT.
NAM MO TIEP DAN DAO SU A DI DA PHATKinh bai
Dong Thanh Kinh Phan uu
Hte: Tam Hoa Le Quang Dat
Htr: Tam Dang Nguyen Van Phap
Htr: Minh Quuang Le Van Tham
*
Năm Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Thành kính
phân ưu
M/K/V
Nguyên Hồng
unnamed
QD truy thang cD Nguyen H Huy   (1).jpg

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG HUYNH TRƯỞNG CẤP DŨNG

BI – TRÍ – DŨNG
BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI
Email: songhat1942@gmail.com – traingoc27@yahoo.com

Số: 4009/HDTG/TB/UNT.

ỦY NHIỆM THƯ

TRƯỞNG BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỦ VIỆT NAM
TRÊN THẾ GIỚI

  • Chiếu Quyết định số 1A-017/HĐTGCM/QĐ/TB ngày 20 tháng 01 ngăm 2017 về việc tấn phong cấp Dũng của Ban Hướng Dẫn GĐPTVN trên Thế giới.
  • Chiếu nhu cầu Phật sự.

    1.- Nay ủy nhiệm Huynh trưởng Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPTVN tại Hải ngoại cùng Ban Hướng Dẫn nghiên cứu và phối hợp với Ban Hướng Dẫn GĐPTVN tại Hoa Kỳ, tổ chức lễ truy phong cấp Dũng cho cố Huynh trưởng NĂNG KỈNH – NGUYỄN HƯU HUY theo Quyết định dẫn chiếu.

    2.- Việc tổ chức lễ truy phong phải theo đúng tinh thần của Nội quy và Quy chế Huynh trưởng và Nội lệ Tu học và sinh hoạt của Gia Đình Phật Tử việt Nam.

    3.- Ban Hướng Dẫn GĐPTVN tại Hải ngoại cung thỉnh Chư tôn đức Ân sư cố vấn Giáo hạnh chứng minh cho buổi lễ và liên hệ với quý Huynh trưởng cấp Dũng tại địa phương cùng các Huynh trưởng thành viên BHD/GĐPTVN trên Thế giới hiện đang cư ngụ tại Hoa kỳ để thỉnh mời thay mặt Huynh trưởng Trưởng ban đồng Chủ tọa.

PL.2.560, Việt Nam, ngày 20 tháng 01 năm 2016.

TRƯỞNG BAN
NGUYÊN TÍN – NGUYỄN CHÂU
(Ấn ký)

NƠI NHẬN:
– HTr. Trưởng ban BHD Hải ngoại
“Để nhận hành”
– Quý HTr. Cấp Dũng tại Hoa Kỳ
– Các HTr. thành viên BHDTG tại Hoa Kỳ NGUYÊN TÍN – NGUYỄN CHÂU
“Đồng tri tường và hỗ trợ”
– Hồ sơ/Lưu

Leave a Reply