Thích Nguyên Siêu: Lịch Sử Hành Hoạt Của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính bạch chư Tôn Trưởng Lão Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni, Kính thưa chư vị Thiện Hữu Tri Thức, quý Đồng Hương Phật tử, Kính thưa quý liệt vị, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất được thành lập vào ngày 04…

Sen Trắng: Thượng Tọa Thích Từ Lực đã xuất viện, gởi thư cám ơn và nhắn nhủ anh chị em Huynh trưởng GÐPT nuôi dưỡng Tâm Từ Bi

SEN TRẮNG: Vào lúc 7 giờ 30 phút giờ Cali tối nay, 10 tháng 11, 2016, sau khi rời bệnh viện, Thượng Tọa Thích Từ Lực đã gởi thư cám ơn tất cả anh chị em Huynh trưởng Gia Ðình Phật Tử hằng quan tâm đến tình trạng sức khỏe của Thầy. Trong thư Thầy kể, nguyên do sau chuyên hành hương Ấn Ðộ dài…