Sen Trắng: BHD Miền Phước Huệ tổ chức “Khóa Tu Nghiệp Huynh Trưởng”

IMG_5525.JPG

SEN TRẮNG – Massachusetts: Khai triển Phật sự theo tinh thần thông tư số5005/HDPH/TT, do Huynh trưởng Trưởng Ban Miền Phước Huệ, Tâm Tuệ Cái Ngọc Văn, ký ngày 3 tháng 7, 2016, một “Khóa Tu Nghiệp Huynh Trưởng” sẽ được khai mặc hôm nay, ngày 11 cho đến ngày 13 tháng 11, 2016, tại Chùa Huyền Quang, Springfield, MA. – USA.

Mục đích Khóa Tu Nghiệp nhằm trau dồi thêm khả năng điều hành, vượt khó trong mọi hoàn cảnh.

Mặc dù gọi đây là Khóa Tu Nghiệp Huynh Trưởng. Song, mở rộng cho các Ðoàn sinh Ngành Thanh và Thiếu đủ điều kiện tham dự.

Leave a Reply