BHD Miền Liễu Quán: Chia buồn cùng gia đình H.Tr Tổng Thư Ký Miền: Tâm Thường Ðịnh Bạch Xuân Phẻ

lotus-001.jpg
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI HẢI NGOẠI
GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI HOA KỲ

BI – TRÍ – DŨNG

BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ MIỀN LIỄU QUÁN

VP/BHD: 9084 Marble Crest Ct. – Sacramento, CA 95829ĐT: (916) 607-4066.
Email: vpttkbhdmlq@gmail.com.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Miền Liễu Quán
nhận được tin:
Anh trai của Huynh trưởng TÂM THƯỜNG ĐỊNH Bạch Xuân Khoẻ,
Tổng Thư Ký Ban Hướng Dẫn GĐPT Miền Liễu Quán:
Anh Bạch Xuân Thảo
Pháp Danh: Minh Trang
Sinh ngày 15 tháng 6 năm 1970
Tại Quy Nhơn, Bình Định, Việt Nam
Tạ thế ngày 21 tháng 8, 2016
(Nhằm ngày 19 tháng 7 năm Bính Thân)
Tại thành phố Sacramento, CA, Hoa Kỳ

Hưởng dương 46 tuổi

Nguyện cầu mười phương Chư Phật tiếp độ
Hương Linh anh Bạch Xuân Thảo Pháp danh Minh Trang,
sớm Vãng Sanh Cực Lạc Quốc.

Thành kính phân ưu
với Huynh trưởng TÂM THƯỜNG ĐỊNH Bạch Xuân Khoẻ
cùng Tang gia Hiếu quyến

Phật lịch 2560 California,
ngày 24 tháng 8 năm 2016
TM BHD Miền Liễu Quán
Phó TB TTXH
NGUYÊN NHƠN Ngô Thị Thu

Leave a Reply