Dalai Lama Awakening Documentary Film – narrated by Harrison Ford

  Harrison Ford & the Dalai Lama in a new powerful film that has transformed audiences around the world. Critics say: “BRILLIANT” – “Transformational” – “a Stunning Tour-de-Force” – “a Powerful Cinematic Documentary” – “A RARE Film” –“An extraordinary portrait of His Holiness at work.” * Available on DVD NOW. Available on iTunes in September. (DVD is region-free NTSC, and ships…

Quang Ngộ Ðào Duy Hữu: Khóa bồi dưỡng Huynh Trưởng và Đoàn sinh Gia Đình Phật Tử Vạn Hạnh

Tin ảnh: Khóa bồi dưỡng Huynh Trưởng và Đoàn sinh Gia Đình Phật Tử Vạn Hạnh, 2016, tổ chức thứ Bảy, ngày 30 tháng Bảy, 2016, tại Chùa Quang Nghiêm, Stockton, California – USA, dưới sự hướng dẫn của Đại Đức Thích Pháp Trí, Sư Cô Thích Nự Chơn Truyền, trú sứ Chùa Quang Nghiêm; Sư Cô Thích…