Tâm Duy Phan Duy Chiêm: Mẹ Ơi Con Muốn Lớn Khôn

Nhân mùa Vu Lan, Anh Chị Em chúng ta cùng nhau tìm hiểu để cùng nhau học hỏi. Vu Lan rằm tháng bảy tục lệ nhân gian Việt Nam là ngày xá tội vong thân. Ngày rằm tháng bảy có nhiều ý nghĩa . Thứ Nhất, ngày Phật hoan hỷ, ngày mà chúng đệ tử của Phật sau 3 tháng an cư kiết hạ viên mãn thanh tịnh cho nên gọi là ngày Phật vui mừng . Thứ hai, ngày Tăng tự tứ. Tự tứ có nghĩa là cầu người khác không ngần ngại chỉ lổi mình ra, để cho mình biết mà sám hối. Thứ ba, ngày Tăng thọ tuế, ngày mà giới xuất gia sau 3 tháng an cư kiết hạ được nhận một tuổi hạ lạp, còn gọi là giới lạp hay pháp lạp. Thứ tư, ngày Vu Lan là ngày xá tội vong nhân. Chử Vu lan bồn phiên âm từ chữ Sanskrit là Ulambana. Ngày Vu lan là ngày của Phật tử đền ơn đáp nghĩa bằng cách đến chùa cầu thỉnh chư Tăng sau 3 tháng an cư thanh tịnh, chú niệm cho vong nhân của mình thoát khỏi cảnh đoạ đày tăm tối của địa ngục, ngạ quỹ và súc sanh, đồng thời cầu nguyện cho tất cả người khác cũng thoát khỏi tội khổ đau.

Anh Chị Em thân thương,

Trong bất cứ một phật tử nào chúng ta thường mở đầu bằng cách tịnh tâm niệm danh hiệu đức Bổn sư 3 lần và thường kết thúc bằng tâm thanh tịnh niệm Tứ hoằng thệ nguyện và hồi hướng đó là chúng ta đã hiểu và thực hành “kinh báo ân cha mẹ”. Đức Phật dạy rằng: Tất cả chúng sanh là cha mẹ trong bảy đời của chúng ta.

Phật giáo nằm trong long dân tộc Việt Nam nên qua ca dao tục ngữ, câu vè, câu hò, bài hát, bài thơ đâu cũng thể hiện tinh thần từ bi, hiếu thảo. Đạo Phật là đạo hiếu, tâm Hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Ca ngợi tình cha nghĩa mẹ là thể hiện tinh thần đạo Phật vào cuộc sống.

Công cha nghĩa mẹ cao vời,
Nhọc nhằn chằng quản suốt đời vì ta
Nên người con phải xót xa
Đáp đền nghĩa nặng như là trời cao
Đội ơn chin chữ cù lao
Sanh thành kể mấy non cao cho vừa
Công cha như núi Thái sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thở mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con
Tu đâu cho bằng tu nhà
Thờ cha kính mẹ mới là chân tu
Mẹ già ở tấm lều tranh
Sớm thăm tối viếng mới đành dạ con
Công cha đức mẹ cao dày
Cứu mang trứng nước những ngày ngây thơ
Nuôi con khó nhọc đến giờ
Trưởng thành con phải biết thờ song thân
Lên non mới biết non cao
Nuôi con mới biết công lao mẫu từ
Ai rằng công mẹ như non
Thật ra công mẹ lại càng lớn hơn
Lòng mẹ như bát nước đầy
Mai này khôn lớn, ơn này tính sao
Nhớ ơn chin chữ cù lao
Ba năm nhủ bộ biết bao nhiêu tình
Con ho lòng mẹ tan tành
Con sốt lòng mẹ như bình nước sôi
Nuôi con chảng quản chi than
Chổ ước mẹ nằm, chổ ráo con lăn
Mẹ ngoảnh đi, con dại, mẹ ngoảnh lại con khôn
Mẹ là nãi chuối buồng cau
Mẹ là ngọn gió mát, là hoa hương nồng
Mẹ là biểu hiện của tình thương giúp ta nuôi lớn tình thương, nuôi lớn tâm từ và giải toả được hận thù trong ta.
Mẹ ơi, để được lớn khôn, mùa Vu Lan chúng con xin nguyện:

  • Là cơ hội quán chiếu phản tỉnh khiến mình biết hiếu thảo với cha mẹ còn sống và biết bộn phận phải giải cứu cha mẹ bảy đời xưa kia cũng như giải cứu tất cả ngả quỷ, địa ngục, súc sanh.
  • Là cơ hội để tu tâm chân thành, mình phải biết cung kính cúng dường chư tăng, phụng sự tam bảo.
  • Là cơ hội để tu tâm đại bi thấy sự thống khổ của mọi chúng sanh như là của chính mình.

Mẹ là hương thơm của đời con.

Leave a Reply