Tâm Thường Ðịnh: Teaching Mindfulness-Based Workshop Material and Information

TÂM THƯỜNG ÐỊNH BẠCH XUÂN PHẺ: My mindfulness-based presentation at UCLA will be streamed live on August 3rd. Here is the link on resources of mindfulness. “CTA Summer Institute at UCLA-Your Speaking engagement has been chosen to be live streamed by CTA!” Please join me if you can. Thuyết trình của Huynh Trưởng Tâm Thường Ðịnh tại Đại…

Thích Thái Hòa: Người nữ trong Phật giáo và người nữ huynh trưởng đối với Tổ chức GĐPTVN

Huynh trưởng và Thiếu nữ  GÐPT Long Hoa (ảnh: Tư liệu) Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Cùng tất cả anh chị em BHD Quảng Nam; Và toàn thể thành viên tham dự hội thảo cùng quý vị quan khách quý mến. Đáp ứng lời thỉnh cầu của chị Kiều Chinh, Trưởng Ban Hướng Dẫn…

Vĩnh Hảo: Quê Cha, Ðất Mẹ

Từ nơi ấy chúng ta sinh ra. Từ nơi ấy, cha mẹ, ông bà chúng ta sinh ra. Nơi ấy, được gọi là quê cha (fatherland), là đất mẹ (motherland), là đất tổ, là tổ quốc, là quê hương (native land). Quê hương gắn liền với sinh mệnh, với dòng cảm thức và cảm xúc…