Buddha’s House: Bà Aung San Suu Kyi và quan chức cao cấp Myanmar cúng trai tăng hồi hướng Phước báu

19.7.2016 – Bà Aung San Suu Kyi và các quan chức cao cấp Myanmar cúng trai tăng hồi hướng Phước báu đến cha bà (ông Aung San) và các anh hùng của đất nước đã hi sinh.

Ở Myanmar, vào ngày 19 tháng 7 hằng năm là Martyrs’ Day – cả nước sẽ tưởng nhớ những người anh hùng dân tộc (dẫn đầu là ông Aung San, cha bà Aung San Suu Kyi) đã hi sinh trong một vụ ám sát vào năm 1947. (Theo BBC Burmese)

Leave a Reply