Buddha’s House: Trung Cộng tấn công vào Phật Giáo Tây Tạng đồng nghĩa đe dọa người dân Tây Tạng.

Buddha’s House: Trung Quốc tấn công Phật Giáo Tây Tạng cũng xem như tấn công vào người Tây Tạng. Gần đây chủ tịch Trung Quốc, ông Tập Cận Bình, phát biểu: “Các tổ chức Tôn Giáo phải theo đường lối lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Trung Quốc”. Theo báo cáo ngày 10.5.2016 của tổ…

Buddha’s House: Chính quyền Trung Cộng chuẩn bị phá bỏ các khu nhà trong khuôn viên Học viện Phật Giáo Tây Tạng Larung Gar

Theo RFA: Chư Tăng lãnh đạo Học viện Phật Giáo Larung Gar, Tây Tạng, Ngài Khenpo Tsultrion Lodroe và Ngài Khenpo Riglar kêu gọi Chư Tăng, Ni tại học viện bình tĩnh trước thông báo phá dỡ các khu nhà ở vào ngày 25.7.2016. Chư Tăng, Ni nên tập trung vào việc học và không…