Buddha’s House: Chính quyền Trung Cộng chuẩn bị phá bỏ các khu nhà trong khuôn viên Học viện Phật Giáo Tây Tạng Larung Gar

Theo RFA: Chư Tăng lãnh đạo Học viện Phật Giáo Larung Gar, Tây Tạng, Ngài Khenpo Tsultrion Lodroe và Ngài Khenpo Riglar kêu gọi Chư Tăng, Ni tại học viện bình tĩnh trước thông báo phá dỡ các khu nhà ở vào ngày 25.7.2016. Chư Tăng, Ni nên tập trung vào việc học và không tham gia biểu tình. Các cư sĩ ủng hộ Học Viện cũng nên giữ bình tĩnh để tránh các ‘phản ứng’ từ chính quyền Trung Quốc. Học Viện sẽ xem xét tình hình và trong trường hợp khẩn cấp sẽ tổ chức họp với Chư Tăng, Ni để đưa ra các quyết định.

Ngày 8.6.2016, chính quyền Trung Quốc thông báo kế hoạch giảm dân số lớn tại đây. Hiện nay học viện có khoảng 10.000 Tăng Ni thường trú (nếu tính tạm trú có thể ~40.000 người) nhưng chính quyền chỉ cho phép dân số nơi đây là 5.000 người. Kế hoạch giảm dân số được thực hiện đến 9.2017. Đã có 60-70% ngôi nhà bị đánh dấu phá bỏ.

Ngày 16.6.2016 Học viện đóng cửa với du khách nước ngoài.

Kế hoạch phá dỡ dự định vào 25.7.2016, bắt đầu từ các khu nhà của Chư Ni, đã có 9 khu bị đánh dấu phá bỏ.

13697004_1825920310971515_4664832150097230011_n

Theo FB Free of Tibet (Austraylia): Người Tây Tạng kêu gọi Phật Tử khắp nơi ký đơn thỉnh nguyện gởi Hội đồng nhân quyền Liên Hiệp Quốc (United Nation Human Rights Council), nhờ hội đồng này can thiệp vào quyết định giảm dân số của chính quyền Trung Quốc.

Thông điệp của họ: “Xin hãy ký đơn thỉnh nguyện này. Chúng tôi biết Trung Quốc không quan tâm đến Thế Giới nghĩ gì và sẽ làm mọi thứ để hủy hoại Tây Tạng. Nhưng hãy ký và chia sẻ đơn thỉnh nguyện này để lan rộng những hành động xấu xa và phá hoại của chính quyền Trung Quốc tới Thế Giới”. https://www.change.org/p/united-nations-human-rights-counci…

Leave a Reply