Buddha’s House: Chính quyền Trung Cộng chuẩn bị phá bỏ các khu nhà trong khuôn viên Học viện Phật Giáo Tây Tạng Larung Gar

Theo RFA: Chư Tăng lãnh đạo Học viện Phật Giáo Larung Gar, Tây Tạng, Ngài Khenpo Tsultrion Lodroe và Ngài Khenpo Riglar kêu gọi Chư Tăng, Ni tại học viện bình tĩnh trước thông báo phá dỡ các khu nhà ở vào ngày 25.7.2016. Chư Tăng, Ni nên tập trung vào việc học và không…