THÔNG TƯ Về việc tổ chức Đại Hội Huynh Trưởng GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI KỲ IV – 2016

IMG_5525

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM
BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI

BI – TRÍ – DŨNG

Số: 16.001/HDTG/TB/TT

THÔNG TƯ
Về việc tổ chức Đại Hội Huynh Trưởng
GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI KỲ IV – 2016

Kính gởi:
– BAN HƯỚNG DẪN TRUNG ƯƠNG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM
– BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI HẢI NGOẠI

Tham chiếu:
– BB phiên họp Đệ Tứ Tam cá nguyệt 2015 của BHD/GĐPTVN trên Thế giới ngày 19.01.2016.
– BB phiên họp bất thường của TV/BHD/GĐPTVN trên Thế giới ngày 4.02.2016.
– BB phiên họp bất thường của TV/BHD/GĐPTVN trên Thế Giới ngày 24.02.2016.

Kính thưa Quý Ban, dù gặp nhiều khó khăn, chướng nạn, nhưng con thuyền Gia Đình Phật Tử Việt Nam vẫn tiếp tục hải trình mặc cho nội ma, ngoại chướng bủa vây để quyết thực hiện mục đích của Tổ Chức mà toàn thể Huynh Trưởng các Cấp đã xác lập Hạnh Nguyện: “Đào luyện Thanh Thiếu Đồng niên thành Phật tử chân chánh, góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Phật giáo”. Bốn năm của một nhiệm kỳ đã đi qua với bao nhiêu thuận và nghịch. Để chuẩn bị cho cuộc hành trình bốn năm của một nhiệm kỳ tiếp theo đạt được thành quả viên mãn theo tâm nguyện của chúng ta. Nay Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam trên Thế giới xin được trân trọng Thông Tư đến quý Ban để chuyển đến các Ban Hướng Dẫn trực thuộc quản hạt tri hành:

I. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

  1. Tưởng Niệm Anh Linh Chư Thánh Tử Đạo và Giác Linh Chư Tôn Đức Ân Sư Cố Vấn Giáo Hạnh; Hiệp kỵ Truy tiến Liệt Vị Sáng lập viên, Ban Viên Bảo trợ và Phật Tử Ân Nhân, cùng Huynh Trưởng và Đoàn sinh Gia Đình Phật Tử Quá Cố. (TRI ÂN- BÁO ÂN)
  2. Giữ vững và phát huy Tính Thống Nhất Bất Khả Phân của Tập Thể Lam Viên trong chung cùng Lý Tưởng, Sứ Mệnh, Ý Chí và Hành Động; để cùng nhau kế tục và kế thừa xứng đáng Tinh Thần và Truyền Thống của Gia Đình Phật Tử. (HỘI NGỘ TÌNH LAM: Chư Tôn Đức, Quý Thầy Cô gốc Gia Đình Phật Tử, Huynh Trưởng, Cựu Huynh Trưởng khắp toàn cầu)
  3. Minh định: Đường Hướng Giáo Dục, Lập Trường và Vị Trí của Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới sẽ vẫn mãi bất biến và nhất quán trong lòng Đạo Pháp, Dân Tộc và Nhân Loại. (KHẲNG ĐỊNH ĐƯỜNG HƯỚNG – LẬP TRƯỜNG – VỊ TRÍ)
  4. Kiện toàn và phát triển Tổ Chức để khế hợp với thực trạng Sinh Hoạt và Tu Học của từng mỗi Quốc Độ trong thời đại tiên tiến của Khoa Học, Kỷ Thuật – qua việc Tu Chính Nội Quy, Quy Chế Huynh Trưởng, Cương Yếu Tổ chức và Điều Hành cũng như Nội lệ của Hội Đồng Cấp Dũng (TU CHÍNH NỘI QUY VÀ QUY CHẾ HUYNH TRƯỞNG).
  5. Trung thực nhìn lại chặng đường hành hoạt đã qua với những khuyết ưu; đồng thời, Công Cử các Tân Ban Hướng Dẫn và hoạch định Phật sự nhiệm kỳ tới: 2016 – 2020.(ĐÚC KẾT – CÔNG CỬ CÁC TÂN BAN HƯỚNG DẪN)

II. THỜI GIAN:

  • Thời gian: Từ ngày 08.10.2016 đến 15.10.2016.
  • Đại hội GĐPT Hải ngoại: Từ 08.10.2016 đến 11. 10.2016
  • Đại hội GĐPT Thế giới : Từ 11.10.2016 đến 15.10.2016.

III. ĐỊA ĐIỂM: Bangkok Thái Lan.

Đại Hội Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam trên Thế Giới Kỳ IV – 2016 là Đại Hội của Hàng Huynh Trưởng không phần biệt Tân hay Cựu, trong hay ngoài mà là Đại Hội của Hàng Huynh Trưởng khắp toàn cầu CÒN GIỮ ĐƯỢC TINH LAM THẮM THIẾT BẤT KHẢ PHÂN VÀ CÒN Ý THỨC ĐƯỢC TRÁCH NHIỆM VÀ SỨ MỆNH CỦA GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM. Mọi chi tiết của ngày Hội sẽ được thông tri trong Đề Án Tổ chức và các Văn thư tiếp theo để quý Ban nhiệm hành.

Trân trọng kính chào tinh tấn.
PL.2559 Đà Lạt, ngày 03 tháng 3 năm 2016
TRƯỞNG BAN
(Ðóng dấu, ký tên)
NGUYÊN TÍN Nguyễn Châu

ĐỒNG KÍNH GỞI:
– HT Trưởng Ban BTT/HĐCVGH/GĐPTVN “Kính liễu tri”
– HTr. PTB/Đặc trách Quốc nội và Hải ngoại
– Các thành viên BHD /TG “Để tri tường” – Hồ sơ/Lưu.

 

Leave a Reply