Trại Tỉnh Thức – Retreat of Awakening

2013b-768x543

America, a highly developed society, provides us freedom and many opportunities for advancement. However, this also brings about instability, chaos, and imbalance to one’s emotional and physical health. This key realization transpired into a vision of creating an ideal environment for young people to come together to share life experiences, exchange mutual practices, and explore ways to live a happier life. Hence, the Retreat of Awakening was formed.

Xã hội tư do, văn minh Hoa Kỳ cho chúng ta nhiều cơ hội để thăng tiến; nhưng cũng tạo nên nhiều dao động, khủng hoảng, mất thăng bằng trong tâm hồn và cuộc sống. Trại Hè Tỉnh Thức bắt đầu với một ước mơ tạo một môi trường để bạn trẻ cùng nhau gặp gỡ, học hỏi, và chia xẻ tâm tình và quan niệm để có một đời sống tốt hơn.

Together, at the Retreat of Awakening, we shall interact and learn to:

  • Enrich our connections with nature and each other; enjoy the beauty of nature and of genuine friendship.
  • Demonstrate team spirit in our efforts to build a Community of individuals with shared responsibilities.
  • Practice mindfulness in all our activities.

Đến với Trại Tỉnh Thức, chúng ta cùng học, cùng vui chơi để cùng nhau:

  • Làm đẹp những mối liên hệ giữa mình với thiên nhiên và với người khác; vui hưởng thiên nhiên trong lành và tình bạn chân thật, cởi mở.
  • Thể hiện tinh thần hòa hợp thân thiện trong việc xây dựng một tập thể Trại Sinh lành mạnh, có tinh thần trách nhiệm.
  • Tập sống có chánh niệm trong mọi sinh hoạt.

2014a-768x393.png

2016 RETREAT: “Inhale Love, Exhale Gratitude – Thở Vào Thương Yêu, Thở Ra Biết Ơn”

Chosen to be the Retreat of Awakening’s theme for 2016, LOVE and GRATITUDE are ultimately the work of the heart. Each day we are blessed to receive love in many different ways. When our hearts are open, forgiveness and gratitude evolve simultaneously, each supporting and nurturing the other.  At the Retreat of Awakening, we will together practice the virtues of Love and Gratitude in order to be more receptive to making a difference in our life and our world.

Thở Vào Thương Yêu, Thở Ra Biết Ơn được chọn làm chủ đề của Trại Tỉnh Thức 2016 nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu để chúng ta cùng sống trong yêu thương và với lòng biết ơn trong từng hơi thở. Với Tình Thương và lòng Biết Ơn, chúng ta sẽ có thêm năng lượng an lành trong cuộc sống.

5846 New Territory Blvd.
Sugar Land, TX 77479
Call/Text: (405) 237-8281
Email: info@retreatofawakening.org
http://www.retreatofawakening.org/

TraiTinhThuc2015-Group-Picture-900x513

REGISTER/GHI DANH

 

Leave a Reply