Thượng Tọa Thích Từ Lực yễm trợ Huynh trưởng GÐPT miền Bắc Cali tham dự Trại Hè Tỉnh Thức (V), 2017

Trong một thư ngỏ gởi qua phương tiện email, Thượng Tọa Thích Từ Lực, viện chủ chùa Phổ Từ, Hayward, CA, đã ngỏ lời tha thiết gọi mời anh chị em Huynh trưởng GÐPT cùng tham dự TRẠI HÈ TỈNH THỨC , 2017. Nhân đó, riêng quý anh chị trưởng nào cư ngụ tại vùng bắc Cali, “thuộc…

Trại Tỉnh Thức – Retreat of Awakening

America, a highly developed society, provides us freedom and many opportunities for advancement. However, this also brings about instability, chaos, and imbalance to one’s emotional and physical health. This key realization transpired into a vision of creating an ideal environment for young people to come together to share life experiences, exchange mutual practices, and explore…