Thư mời: Khóa Tu Học Bắc Mỹ lần thứ 6

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HOA KỲ – CANADA
KHÓA TU HỌC BẮC MỸ LẦN THỨ 6
Tại Hilton Orange County, Costa Mesa
3050 S. Bristol St. Santa Ana, CA 92626
—oOo—

THƯ MỜI

THAM DỰ KHÓA TU HỌC BẮC MỸ LẦN THỨ SÁU
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính gởi: Quý Thiện Nam Tín Nữ Phật Tử và Đoàn Sinh Gia Đình Phật Tử,

Được sự chỉ dạy của Chư Tôn Đức trong Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ và Canada, Ni Chúng chúng tôi nhận lãnh trách nhiệm tổ chức Khoá Tu Học Bắc Mỹ lần thứ VI. Chúng tôi vừa lo lắng, vừa hoan hỷ vì được sự khuyến khích, thăm hỏi và ủng hộ từ Chư Tôn Đức Tăng Ni và Quý Thiện Nam Tín Nữ trong mấy tháng qua. Với sự đồng tâm hiệp lực của Tăng Ni và Phật tử, chúng tôi tin rằng Khoá Tu Học Phật Pháp này rất cần thiết cho Phật tử tại gia và xuất gia. Sự tu học nói lên sức mạnh của cộng đồng Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ và phát huy ánh sáng trí tuệ do pháp học và pháp hành song song. Trong niềm vui của giáo pháp, chúng tôi trong Ban Tổ Chức kính mời Quý Thiện Nam Tín Nữ và các anh chị em đoàn sinh gia đình Phật tử để dành thì giờ về tham dự khóa tu học:

Được tổ chức tại: HILTON ORANGE COUNTY / COSTA MESA
3050 S. BRISTOL STREET, SANTA ANA, CALIFORNIA 92626
Từ ngày thứ Năm 21 đến ngày chủ Nhật 24 tháng 7 năm 2016
Nhận đơn ghi danh từ ngày 12 tháng 12, 2015 tới ngày 12 tháng 6, 2016

Để trang trải chi phí phòng ở tại khách sạn và các thứ cần thiết cho khoá tu học, mỗi học viên hoan hỷ đóng $300.00. Trong gia đình đi hai người trở lên, người thứ nhất $300.00, mỗi người sau $200.00. Trẻ em dưới 12 tuổi, đóng $150.00.

Vui lòng gởi đơn ghi danh và học phí (check pay to: Khóa Tu Học Bắc Mỹ) tới một trong các địa điểm sau:

  • Chùa An Lạc: 5249 E. 30th. Street, Indianapolis, IN 46218 – (317) 545-1234
  • Chùa Huyền Không: 14335 Story Road, San Jose, CA 95127 – (408) 824-5696
  • Chùa Lam Viên: 1606 Roy Road, Pearland, TX 77581 – (832) 328-7825
  • Chùa Quang Minh: 10660 Rosalie Dr., Northglenn, CO 80233 – (303) 350-7252
  • Thiền Tịnh Đạo Tràng: 11502 Daniel Ave., Garden Grove, CA 92840 – (714) 266-4171

Thành kính cầu chúc Quý Thiện nam Tín nữ Phật tử sức khoẻ dồi dào, thân tâm an lạc và hoan hỷ ghi danh tham dự khóa Tu Học.

TM.Ban Tổ chức
Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Giới Châu
Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Nguyên Thiện

Leave a Reply