Đức Đạt Lai Lạt Ma: Chính Trị và Môi Trường | Politics and Environment: An Interview

Trách nhiệm chung và Môi trường Toàn cầu – Bài phát biểu tại Hội Nghị Thượng Đỉnh Trái Đất Rio Thánh Đức Đạt Lai Lạt Ma: Nhìn chung, tôi cảm thấy rằng luật pháp nên được dùng như những nguyên tắc cho việc sử dụng đúng đắn về thế chủ động, sự sáng tạo và…

Đức Đạt Lai Lạt Ma: Sự hợp tác giữa Khoa học và Tôn giáo | A Collaboration Between Science and Religion

Thánh Đức Tenzin Gyatso, Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 | Ảnh: Kristian Dowling/Getty Images Ngày 14 tháng 1 năm 2003 | Bởi Thánh Đức Tenzin Gyatso, Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 Đây là những lúc mà những cảm xúc phá hoại (tiêu cực) như sân giận, sợ hãi và hận thù đang…

VP Thánh Đức Đạt Lai Lạt Ma: Nói chuyện với Thanh niên Mông Cổ về Phật giáo và Khoa học

Thekchen Chöling, Dharamsala, HP, Ấn Độ – Sáng nay, sau khi bước vào căn phòng để phát trực tuyến, Thánh Đức Đạt Lai Lạt Ma đứng lặng lẽ suy ngẫm về những hình ảnh của các thành viên khán giả của Ngài tại ba địa điểm ở Mông Cổ – Ulaanbaatar, Erdenet và Bayankhongor .…