Nguyên Giác: Thiền tập với trẻ em

Nhiều người đã nhìn về thiền tập như là những gì rất gian nan, rất khó cho người trong đời thường. Thực tế, đúng là sẽ rất khó khăn, nếu chúng ta thử ngồi yên trong nửa giờ — chỉ nói ngồi yên thôi, chưa cần nói tới việc liên tục giữ được tâm tỉnh…

Nguyên Giác: Thiền Tập và Chiến Binh

Buddhist monks Ven. Phrakrusiriatthavides đang hướng dẫn thiền cho binh sĩ và gia đình tại Fort Hood Photo: Heather Graham-Ashley, Sentinel News Editor Vua Trần Nhân Tông thời xưa đã từng dạy thiền cho quân binh hàng ngày? Không có tài liệu nào nói như thế, cho dù Ngài để lại một sự nghiệp lớn…