Tsuboi Shuei/Thích Viên Lý chuyển ngữ: Phật Giáo Hướng Dẫn Thế Kỷ 21: Phật Giáo Phát Triển Trong Thế Kỷ 21


THAM LUẬN II Phật giáo là một tôn giáo lớn có hơn 2,500 năm lịch sử, chủ yếu được dân tộc Ấn Độ, Trung Hoa và các nước Á Châu sùng kính tín ngưỡng; nhưng, hiện nay ở các nước Âu Mỹ cũng đã xuất hiện rất nhiều người nghiên cứu và tín phụng, do…

Hòa Thượng Tịnh Tâm (Ching Hsin): Phật Giáo Hướng Dẫn Thế Kỷ 21: Phật Giáo Hướng Dẫn và Chỉ Đạo ở Thế Kỷ 21


Phật Giáo Hướng Dẫn Thế Kỷ 21 là một tài liệu gồm 12 tham luận được trình bày tại Hội Nghị Nghiên Cứu Học Thuật Phật Giáo Quốc Tế lần thứ Tám vào các ngày 27 và 28 tháng 10 năm 1995 tại Đài Loan bởi các diễn giả thuộc nhiều thành phần của nhiều quốc…

Phật Giáo Hướng Dẫn Và Chỉ Đạo Ở Thế Kỷ 21: Tham Luận I: Hòa Thượng Tịnh Tâm (Ching Hsin) Sở Nghiên Cứu Phật Giáo Tịnh Giác, Đài Loan


Dịch Giả: Thích Viên Lý 1. LỜI MỞ ĐẦU Lịch sử nhân loại, bắt đầu từ thời săn bắn tiến đến thời đại tân tiến ngày nay, với biết bao nỗ lực của các nhà kỹ sư chuyên nghiệp và các khoa học gia đã góp phần nâng cao mức sống con người kể từ…