Thích Thái Hòa: Hạnh Lắng Nghe


Hòa thượng Thích Thái Hòa Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật . Cùng tất cả trại sinh ngày Hạnh quý mến, Trong Lục Độ Tập Kinh, có dạy: “Thà mất nước không thà mất hạnh”. Thà mất nước, là thà mất biên cương, lãnh thổ, chứ không thà mất hạnh. Mất hạnh…

Thích Thái Hòa: Bát nhã và Tình yêu


Bằng tất cả trí tuệ, bạn mới có thể nhìn thấy cuộc đời là một dòng sống tương tác giữa cái này và cái kia, tạo ra một trường thiên diễn vô tận của ráng nắng, của bọt nước, của ánh chớp, của sương, của giấc mơ, của tâm thức giả huyễn – và bằng…

Thích Thái Hòa: Người nữ trong Phật giáo và người nữ huynh trưởng đối với Tổ chức GĐPTVN


Huynh trưởng và Thiếu nữ  GÐPT Long Hoa (ảnh: Tư liệu) Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Cùng tất cả anh chị em BHD Quảng Nam; Và toàn thể thành viên tham dự hội thảo cùng quý vị quan khách quý mến. Đáp ứng lời thỉnh cầu của chị Kiều Chinh, Trưởng Ban Hướng Dẫn…