Thích Tánh Tuệ: Khôn và Trí huệ

Một Phật tử đến hỏi sư thầy: – Thưa thầy, con thấy mấy người ăn xin nữa muốn cho, nữa không muốn cho vì nghĩ họ lừa mình, vậy con phải hành xử sao mới đúng đắn? Sư thầy mỉm cười đáp lời: – Không cho là khôn, cho là có trí huệ. Người ấy…