Tâm Tựu: “Người đã từng bất cẩn, nhưng sau này trở nên cẩn thận”

Tôi nghĩ điều này có thể tương tự như hình thức “tu giao duyên” mà mình thường thấy ở các tự viện Việt Nam gần đây. Song, không chắc là điều kiện để một người được chấp thuận tham dự khóa tu giao duyên như vậy thì có giống như những gì được tường thuật…