Tâm Hòa lược dẫn và giới thiệu: Giữa mùa đại dịch nghĩ về lẽ bình thường – “New Normal,” hay để tiến tới mô hình tu học từ xa (Distance Learning).

Đại dịch COVID-19 là một cuộc khủng hoảng toàn cầu, đã gây ra sự gián đoạn chưa từng có đối với các định chế xã hội, đặc biệt là lãnh vực y khoa. Trong tình hình chung, có ít nhất 190 quốc gia đã yêu cầu đóng cửa hoàn toàn hoặc một phần các hệ…

Quảng Pháp: Tiễn anh Nguyễn Đức Quang là, “một nụ cười không tươi!” | (1944 – 27 tháng 3 năm 2011)

Nhạc sĩ Phong Trào Du Ca, Nguyễn Đức Quang | Ảnh: Internet Hôm nay cười vang tiễn Anh là, “nụ cười muôn đời là một nụ cười không tươi” Từ ngày anh Ngô Mạnh Thu mất đi, thì tôi không còn dịp đến nhà anh Nguyễn Đức Quang nữa. Ngôi nhà ngày ấy cũ, nằm…