Tâm Quảng Nhuận biên tập: Vai trò của chính quyền và lòng tin công chúng đối với tiêm chủng COVID-19 | Phần 2: Tính Liêm Chính của Thể Chế

Theo tài liệu OECD (The Organisation for Economic Co-operation and Development): Cũng như các sản phẩm y tế khác, vắc-xin COVID-19 đã và đang tiếp tục được phát triển, đánh giá và phê duyệt theo các hướng dẫn quy định hiện hành và các yêu cầu pháp lý. Ban đầu chúng được thử nghiệm trong…

Tâm Quảng Nhuận: Vai trò của chính quyền và lòng tin công chúng đối với tiêm chủng COVID-19 | Phần I: 5 yếu tố*

Thủ tướng Anh Boris Johnson nhận liều vắc-xin AstraZeneca đầu tiên do y tá kiêm Trưởng nhóm khám lâm sàng, Lily Harrington tiêm tại Bệnh viện St.Thomas ở London, Thứ Sáu, ngày 19 tháng 3 năm 2021. (Ảnh AP / Frank Augstein, Pool) Giới khoa học toàn cầu đã có sự đồng thuận rộng rãi…