Livestreams: CHƯƠNG TRÌNH LỄ TƯỞNG NIỆM Huynh Trưởng Cấp Dũng TÂM VINH Đoàn Văn Lộc


CHƯƠNG TRÌNH LỄ TƯỞNG NIỆM Huynh Trưởng Cấp Dũng TÂM VINH Đoàn Văn Lộc  Chủ nhật, ngày 10 tháng 01 năm 2021, lúc 3:30 chiều giờ CA Quý vị hoặc anh chị em nhà Lam ở xa có thể bấm link dưới đây để vào Join with Google Meet  meet.google.com/pbj-cszk-cab Join by phone (US) +1 252-516-1020 (PIN:…