GÐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ xuống đường lạc quyên cứu trợ nạn nhân lũ lụt Miền Trung, Việt Nam

Dù ngày âm u, lất phất mưa bay, đoàn áo Lam Sen Trắng Hoa Kỳ vẫn hân hoan chia ra dăm ngã, nhưng chung một lòng hướng về đồng bào nạn nhân lũ lụt Miền Trung. Với sự hướng dẫn của Huynh trưởng Phó trưởng ban Truyền Thống – Xã Hội, Diệu Ngọc Cao Ngọc Ðiệp, tại miền Nam Cali nhân…

Huệ Trí: Tin Ảnh: Liên trại huấn luyện Anôma-NiLiên-Tuyết Sơn Miền Thiện Hoa, 2016

HUỆ TRÍ: Những ngày cuối tuần giữa tháng Bảy, 2016, Gia Ðình Phật Tử Miền Thiện Hoa tổ chức liên trại huấn luyện Ðội, Chúng và Ðàn Trưởng: Anôma, Ni Liên và Tuyết Sơn. Trại quy tụ đông đảo đoàn sinh hai ngành Thiếu và Oanh Vũ của các đơn vị GÐPT tại địa phương. Bản tin ảnh dưới đây do Huynh trưởng Huệ Trí ghi lại, và…