Nguyên Thọ Trần Kiêm Ðoàn: Gieo Hạt Giống Lành | Giáo dục trong Gia đình Phật tử

Ảnh minh họa | Sen Trắng Khóa Hội Thảo Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ được tổ chức tại miền Nam California từ 19-9-2009 đến 20-9-2009 với nội dung: “Giáo Dục Trong Gia Đình Phật Tử”. Diễn giả trong khóa hội thảo là TT. Thích Từ Lực, ĐĐ. Thích Đạo…