Việt Thạch Nguyễn Thụy Đan: Văn học Phật Giáo Hải Ngoại, Nỗ Lực Vượt Qua Rào Cản Ngôn Ngữ Trong Sứ Mệnh Hóa Giải*

* Bài nói chuyện trong Buổi Sinh Hoạt VHPG Bàn Tròn tại chùa Kim Quang, tháng 7, 2021 |  Tựa do Phật Việt đặt Kính thưa chư tôn trưởng lão, chư vị thiện nam tín nữ, chư vị khán thính giả có mặt nơi đây, hoặc đang theo dõi trực tuyến. Đầu tiên, tôi xin…

Thông Báo của “Có Mặt Cho Nhau”

Hủy bỏ buổi sinh hoạt Có Mặt Cho Nhau 7 tại Orlando, FL và Dời ngày sinh hoạt Có Mặt Cho Nhau 8 tại Nam California NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức Tăng, Ni, Kính thưa quý vị thiện hữu tri thức, quý cư sĩ, và…