Chuyên Năng ST: Huấn luyện “từ xa” thời “Coronavirus” – Kỳ 1: “Web-based training” là gì?


Đào tạo dựa trên công nghệ internet (web) ở mọi lúc và mọi nơi. “Web-based training”, còn được gọi là đào tạo thông qua máy tính (CBT, tức Computer Based Training), đào tạo từ xa hoặc học trực tuyến, đào tạo trực tuyến là một hình thức hướng dẫn diễn ra hoàn toàn trên internet.…